27/07/2024 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bắc sứ sơ độ Lô giang
北使初渡瀘江

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 08:08

 

Nguyên tác

叨持使節出京華,
駐馬孤亭日未斜。
別酒一杯分客興,
瀘江東畔即天涯。

Phiên âm

Thao trì sứ tiết xuất Kinh hoa,
Trú mã cô đình nhật vị tà.
Biệt tửu nhất bôi phân khách hứng,
Lô giang Đông bạn tức thiên nha.

Dịch nghĩa

Lạm cầm cờ sửa khỏi Kinh đô,
Dừng ngựa nơi đình vắng lúc mặt trời chưa xế.
Một chén rượu từ biệt chia hứng khách,
Phía Đông sông Lô là chân trời.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tạm biệt Kinh thành đi sứ Hoa,
Bên đình dừng ngựa nắng chưa tà.
Chia vui cùng khách đành nâng chén,
Đông ngạn sông Lô nghĩ thật xa!
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Bắc sứ sơ độ Lô giang