13/04/2021 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm động Tam Thanh

Tác giả: Nguyễn Khôi

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 27/09/2009 18:53

 

Động Tam Thanh mở cửa
Vọng tiếng thơ Ngọ Phong[1]
- Sống: trấn yên biên ải
- Chết: hồn thiêng biên phòng
[1] Ngô Thì Sĩ, thân phụ Tiến sĩ Ngô Thì Nhậm đốc trấn Lạng Sơn năm 1777 đời Lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khôi » Thăm động Tam Thanh