06/06/2023 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giữa thu không

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2015 17:08

 

Xin gom lại bóng trời chiều
Cho tan hết nỗi đìu hiu quanh nhà
Tóc mùa chợt đọng hương xa
Tưởng người cõi mộng cõi ta một bờ

Xin riêng giữ phút dại khờ
Cho người quên nỗi mong chờ bao đêm
Ngửa tay hứng giọt trăng mềm
Nghe nơi tiềm thức thoáng niềm đục trong

Ta ngồi giữa một thu không
Bụi ưu tư rớt xuống mông mênh này
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Giữa thu không