19/08/2022 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm kỳ thi tửu bài 2 - Chơi cho phỉ chí

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 17:22

 

Cầm, kỳ, thi, tửu,
Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay...
Đàn năm cung réo rắt tính tình đây,
Cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó.
Thơ một túi phẩm đề[1] câu nguyệt lộ[2],
Rượu ba chung tiêu sái[3] cuộc yên hà[4].
Thú xuất trần, tiên vẫn là ta,
Sánh Hoàng Thạch[5], Xích Tùng[6], ờ cũng đáng!
Thơ rằng:
Cầm tứ tiêu nhiên, kỳ tứ sảng,
Thi hoài lạc hĩ, tửu hoài nồng.[7]
Một chữ nhàn giá lại đáng muôn chung,
Người ở thế, dẫu trăm năm là mấy?
Sách có chữ “nhân sinh thích chí[8]”,
Đem ngàn vàng chác lấy chuyện cười.
   Chơi cho lịch mới là chơi,
   Chơi cho đài các, cho người biết tay!
   Tài tình, dễ mấy xưa nay!
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
3. Nguyễn Tường Phượng, Phan Văn Sách, Bùi Hữu Sủng, Việt văn diễn giảng hậu bán thế kỷ thứ XIX, Trường Nguyễn Khuyến xuất bản, Hà Nội, 1953
4. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Phê bình.
[2] Trăng và sương, ý nói câu thơ bóng bẩy.
[3] Phóng khoáng.
[4] Khói ráng, ý nói cảnh đẹp của đời ẩn dật.
[5] Cuối đời nhà Tần, Trương Lương đi chơi ở đất Hạ Bì, đến Dĩ Kiều gặp ông già trao cho quyển Binh thư tam lược mà dặn: “Đọc kỹ sách này sau có thể bình thiên hạ. Sau 13 năm nhà ngươi đến núi Cốc Thành, nếu thấy hòn đá vàng thì biết là ta đấy!” Vì thế sau này người đời tôn ông lão là Hoàng Thạch Công. Đúng như lời dặn của tiên ông, Trương Lương sau này giúp Lưu Bang lập nên nhà Hán.
[6] Theo Liệt tiên truyện, Xích Tùng Tử làm quan Vũ sư đời vua Thần Nông, sau đắc đạo thành tiên.
[7] Chữ Hán: 琴思瀟然棋思爽,詩懷樂矣酒懷濃. Nghĩa: Cung đàn hay, cuộc cờ thú; Câu thơ vui, chén rượu nồng.
[8] Đời Nam Tề, Trương Hàn có câu “Nhân sinh quý thích chí, tu phú quý hà vi?” (Người ta ở đời cốt thoả chí mình, nào cần giàu sang làm gì).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Cầm kỳ thi tửu bài 2 - Chơi cho phỉ chí