06/02/2023 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hát ái ân

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:50

 

Ở cung tơ lòng mơ tuyệt diệu
Hoa bướm đan nhau kết thật gần
Anh cũng thèm trăng rung ý nhạc
Mỗi lần say sóng hát ái ân.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hát ái ân