09/12/2022 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dựng cảnh
Setting the scene

Tác giả: Andrew Motion

Nước: Anh
Đăng bởi hảo liễu vào 24/03/2019 12:38

 

Nguyên tác

Before I come to the trenches, let me tell you the village
is a ruin and the church spire a stump; every single house
has been devastated by shell bursts and machine gun fire.

I saw a hare advance down the main street a moment ago,
then pause with the sun shining bright red through his ears.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Trước khi đến chiến hào, cho phép tôi nói với các bạn rằng ngôi làng
là một đống đổ nát và tháp nhà thờ chỉ còn lại móng; mỗi ngôi nhà
đều đã bị tàn phá bởi đạn pháo nổ và hoả lực súng máy.

Tôi thấy một con thỏ rừng đi trên phố chính một khoảnh khắc trước,
rồi dừng lại với mặt trời chiếu ánh sáng đỏ rực qua đôi tai của nó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Andrew Motion » Dựng cảnh