29/11/2021 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư tử, chuột và cáo

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 20/09/2019 20:26

 

Sư tử mệt vì hè nóng nực
Ngủ thiếp đi một giấc ngon lành
Bất ngờ một chú chuột ranh
Chạy qua bờm, đạp tai nhanh cực kì

Bị đánh thức, tức thì vùng dạy
Sư lùng xem Chuột chạy đi đâu
Góc ngoài cho đến góc sâu
Khắp trong hang, không chỗ nào bỏ qua

Cáo trông thấy, thốt ra câu hỏi:
- “Cớ sao ngài lại hãi con ranh
Ngài là Sư Tử hùng anh…”
- “Ta đâu có sợ lũ ranh chuột, cày…

Sư tử đáp lời ngay với Cáo
- “Mà muốn trị bọn láo quanh đây
Quen rồi nhờn hỗn thế này
Rồi thì gieo rắc bệnh lây khắp rừng…”
Nguồn: 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát), Ngọc Châu, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Sư tử, chuột và cáo