07/12/2021 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành lộ nan kỳ 02
行路難其二

Tác giả: Tiền Trừng Chi - 錢澄之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 14:42

 

Nguyên tác

夜黑山深暴雨催,
虎狼隊里脫身來。
孝廉認得同行伴,
映竹茅齋為我開。

Phiên âm

Dạ hắc sơn thâm bạo vũ thôi,
Hổ lang đội lý thoát thân lai.
Hiếu Liêm nhận đắc đồng hành bạn,
Ánh trúc mao trai vị ngã khai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa cuồng bạo đêm đen núi tối,
Đến cướp người đội lốt hổ lang.
Hiếu Liêm nhận bạn đồng hành,
Nhà tranh bóng trúc mở toang cửa mời.
Nguyên chú: “Tuỳ lâm thụ bổn dạ đầu tằng Hiếu Liêm thôn trung” 隨林樹 本夜投曾孝廉村中 (Theo cây rừng đêm ấy trốn đến nương nhờ thôn Hiếu Liêm).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Trừng Chi » Hành lộ nan kỳ 02