01/02/2023 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Tăng Bạt Hổ
弔曾拔虎

Tác giả: Đặng Thái Thân - 鄧泰紳

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/12/2018 08:07

 

Nguyên tác

君豈其生作戲於時耶,提兵十稔,去國廿餘年,既哭於暹,既哭於華,既哭於俄,忽忽然大哭於東;誰教思入秋風,向我神京埋俠骨;

我不知死之為何物也,讀書五洲,結交數十輩,或戰以舌,或戰以筆,或戰以腦,端端的直戰以鐵,要得血流溫帶,為君黃種樹紅旗。

Phiên âm

Quân khởi kỳ sinh tác hý ư thời gia, đề binh thập nẫm, khứ quốc trấp dư niên, ký khốc ư Xiêm, ký khốc ư Hoa, ký khốc ư Nga, hốt hốt nhiên đại khốc ư Đông; thuỳ giao tứ nhập thu phong, hướng ngã thần kinh mai hiệp cốt;

Ngã bất tri tử chi vi hà vật giả, độc thư ngũ châu, kết giao sổ thập bối, hoặc chiến dĩ thiệt, hoặc chiến dĩ bút, hoặc chiến dĩ não, đoan đoan đích trực chiến dĩ thiết, yếu đắc huyết lưu ôn đới, vị quân hoàng chủng thụ hồng kỳ.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Người há sinh làm giỡn với đời sao? Cầm binh một độ, bỏ nước hai mươi năm, đã khóc với Xiêm, đã khóc với Tàu, đã khóc với Nga, đùng đùng sang khóc lớn bên Đông, ai dè gió phất trời thu, nắm cốt về chôn thành đất Huế;

Ta chả biết chết là cái gì vậy! Đọc sách năm châu, kết giao vài chục bạn, hoặc đánh bằng lưỡi, hoặc đánh bằng bút, hoặc đánh bằng não, khăng khăng chỉ độc đánh bằng sắt, thề quyết máu trôi đất nóng, cờ đào tỏ mặt giống da vàng.
Nguồn:
1. Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
3. Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Thái Thân » Điếu Tăng Bạt Hổ