28/05/2022 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man
菩薩蠻

Tác giả: Tô Tường - 蘇庠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2014 03:31

 

Nguyên tác

年時憶著花前醉,
而今花落人憔倅。
麥浪卷晴川,
杜鵑聲可憐。

有書無雁寄,
初夏槐風細。
家在落霞邊,
愁逢江月圓。

Phiên âm

Niên thì ức trước hoa tiền tuý,
Nhi kim hoa lạc nhân tiều thối.
Mạch lãng quyển tình xuyên,
Đỗ quyên thanh khả liên.

Hữu thư vô nhạn ký,
Sơ hạ hoè phong[1] tế.
Gia tại lạc hà biên,
Sầu phùng giang nguyệt viên.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Xưa ở bên hoa chuốc rượu mèm
Nay hoa tàn rụng thấy hom hem
Lúa nhấp nhô sông lặng
Cuốc kêu dạ não phiền

Thư viết không gửi được
Hè về gió nhẹ êm
Quê tại chân trời đó
Trăng tròn chỉ chán thêm
[1] Gió mùa hè.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Tường » Bồ tát man