30/09/2021 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả
大境門外眺望呈同遊者

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2014 10:45

 

Nguyên tác

苜蓿峰高桑水長,
窮邊極目景悲傷。
天盤鵰顎秋風勁,
野牧牛羊塞草荒。
沙漠縱無開戰伐,
雲山猶自慨倉桑。
不煩便道龍城古,
會賜金環出建章。

Phiên âm

Mục túc phong cao tang thuỷ trường,
Cùng biên cực mục cảnh bi thương.
Thiên bàn điêu ngạc thu phong kính,
Dã mục ngưu dương tái thảo hoang.
Sa mạc túng vô khai chiến phạt,
Vân sơn do tự khái thương tang.
Bất phiền tiện đạo Long Thành cổ,
Hội tứ kim hoàn xuất kiến chương.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bãi sâu bát ngát, cỏ xanh đồi
Càng ngắm lòng càng não nuột thôi
Diều ó đầy trời, thu cuốn gió
Trâu dê khắp nội, ải hoang vu
Biên cương nếu chẳng mùi chinh chiến
Non nước vẫn buồn chuyện bể dâu
Đừng nghĩ Thăng Long nhiều khổ ải
Ai đem thoa xuyến thưởng công đầu?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả