24/10/2021 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 34
首34

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2021 13:00

 

Nguyên tác

何日得歸烟水村,
芒鞋竹杖出都門。
書懷吟破三更月,
入夢辰聞萬里言。

Phiên âm

Hà nhật đắc quy yên thuỷ thôn,
Mang hài trúc trượng xuất đô môn.
Thư hoài ngâm phá tam canh nguyệt,
Nhập mộng thần văn vạn lý ngôn.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Nước mây bao trở lại quê mình,
Gậy trúc đi ra khỏi đế thành.
Phòng cũ năm canh ngâm ngợi nguyệt,
Mộng thường muôn dặm thở than tình...
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 83, 5-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 34