07/07/2022 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp sa hành
踏莎行

Tác giả: Tần Quán - 秦觀

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 10/06/2007 22:48

 

Nguyên tác

霧失樓臺﹐
月迷津渡,
桃源望斷無尋處。
可堪孤館閉春寒,
杜鵑聲裡斜陽暮。

驛寄梅花,
魚傳尺素,
砌成此恨無重數。
郴江幸自繞彬山,
為誰流下瀟湘去。

Phiên âm

Vụ thất lâu đài,
Nguyệt mê tân độ,
Đào nguyên vọng đoạn vô tầm xứ.
Khả kham cô quán bế xuân hàn,
Đỗ quyên thanh lý tà dương mộ.

Dịch ký mai hoa[1],
Ngư truyền xích tố[2],
Thế thành thử hận vô trùng số.
Sâm giang hạnh tự nhiễu Sâm sơn,
Vị thuỳ lưu há Tiêu Tương khứ.

Dịch nghĩa

Sương mù bốc lên, lâu đài mất hẳn
Bóng trăng mờ che khuất bến đò
Trông dứt tầm mắt không nhìn thấy nguồn đào
Chịu sao nổi nơi quán lẻ, đóng chặt cái rét mùa xuân.
Mặt trời chiều trong tiếng quyên kêu.

Nhà trạm gửi hoa mai
Con cá trong bụng có mảnh lụa
Xây nên xiết bao nỗi hờn
Sông Sâm vốn chảy quanh núi Sâm
Vì ai lại xuôi dòng chảy xuống sông Tiêu Tương.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Sương khuất lầu cao,
Trăng mờ bến cũ,
Nguồn đào xa tít nhìn đâu rõ.
Lạnh lùng quán lẻ khép trời xuân,
Khắc khoải tiếng quyên, chiều bóng ngả.

Trạm gửi hoa mai,
Cá đưa bức lụa,
Xây nỗi hận chất chồng vô số.
Sông Sâm vốn quanh bọc non Sâm,
Vì ai chảy xuống dòng Tương nọ.
Bài này được trong thời gian tác giả bị biếm đi Sâm Châu. Tương truyền Tô Đông Pha rất thích hai cấu cuối bài từ này, đem chép lên cây quạt của mình.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[2] Dải lụa, chỉ lá thư.
[1] Lục Khải thời Nam Bắc triều gửi hoa mai cho bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tần Quán » Đạp sa hành