15/08/2020 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếp mà chẳng đặng gần chàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2019 11:53

 

Thiếp mà chẳng đặng gần chàng,
Quyết lòng chờ đợi hoa tàn cũng ưng.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thiếp mà chẳng đặng gần chàng