29/11/2021 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa cúc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:37

 

Nết na nhận khẩn khác chưng loài
Chiếm được thu chơi ít có hai
Hương ắt chỉn nhiều vàng chỉn có
Tuyết đà không nhuốm bạc không phai
Ba đường Tưởng Hủ hồn thêm nhặt
Mấy phút Uyên Minh hứng chẳng dài
Mừng thấy trùng dương nên chẳng phụ
Muộn chung thời tiết chẳng đeo đai.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa cúc