10/12/2022 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh mùa đông

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 17:12

 

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng,
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông.
Mây về ngàn Hống[1] đen như mực,
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng.
Cảo[2] mực hơi may ngòi bút rít,
Phím loan cưởi nhuộm sợi tơ chùng.
Bốn mùa ví những xuân đi cả,
Góc núi ai hay sức lão tùng[3].
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, NXB Văn học, 1983
[2] Giấy.
[1] Tên nôm của núi Hồng Lĩnh, một cảnh đẹp ở Hà Tĩnh.
[3] Cây thông già, là một trong những loại cây có sức chịu gió rét, mùa đông vẫn xanh tốt. (“Tuế hàn tam hửu” nghĩa “ba người bạn trong giá rét” chỉ 3 cây: mai, tre, tùng)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh mùa đông