15/04/2021 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng mai

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/02/2014 22:04

 

Đã vàng một đoá trong nhau
Mà run sương giá cuối ngày sang xuân
Đông thay áo lá ngập ngừng
Có nghe thân nhói đau từng búp non
Với người
một cánh môi ngon
Với tôi
một chút hư mòn thời gian
Mở lòng đón gió xuân sang
Có thương chiếc lá hư tàn bữa qua
Cứ vì xuân
mà trổ hoa...
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Hoàng mai