28/10/2021 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời còn khi nắng khi mưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 10:43

 

Trời còn khi nắng khi mưa,
Ngày còn khi sớm, khi trưa, nữa người.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trời còn khi nắng khi mưa