24/09/2023 01:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bè xuôi sông La

Tác giả: Vũ Duy Thông

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2015 23:08

 

Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun rồi lát hoa.

Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi
Bè đi chiều thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bầy trâu lim dim
Đắm mình trong êm ả
Sóng long lanh vẩy cá
Chim hót trên bờ đê.

Ta nằm nghe, nằm nghe
Giữa bốn bề ngây ngất
Mùi vôi xây rất say
Mùi lán cưa ngọt mát
Trong đạn bom đổ nát
Bừng tươi nụ ngói hồng
Đồng vàng hoe lúa trổ
Khói nở xoà như bông.
Nguồn:
1. SGK Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục, 2002
2. SGK Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Duy Thông » Bè xuôi sông La