12/08/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em yêu anh trước rồi anh mới yêu”
“I loved you first: but afterwards your love”

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/10/2020 20:30

 

Nguyên tác

I loved you first: but afterwards your love
Outsoaring mine, sang such a loftier song
As drowned the friendly cooings of my dove.

Which owes the other most? my love was long,
And yours one moment seemed to wax more strong;
I loved and guessed at you, you construed me
And loved me for what might or might not be –
Nay, weights and measures do us both a wrong.

For verily love knows not ‘mine’ or ‘thine;’
With separate ‘I’ and ‘thou’ free love has done,
For one is both and both are one in love:
Rich love knows nought of ‘thine that is not mine;’
Both have the strength and both the length thereof,
Both of us, of the love which makes us one.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lần đầu em biết yêu anh:
Nhưng về sau đó là tình yêu anh
Cho em lên tận mây xanh
Hát lên ca khúc ru tình vút cao
Em như chết đuối ngọt ngào
Chim câu khẽ tiếng thì thào trong em

Nợ nào mang nặng đời em?
Tình yêu em có trong tim lâu rồi
Bên anh khoảnh khắc mà thôi
Dường như em chảy tan trôi ầm ào
Em yêu anh đủ hiểu rồi
Yêu em anh muốn đền bồi tuỳ anh
Cân đo suy tính trong tình
Chỉ làm cho cả đôi mình đều sai

Em hay anh với tình này
Tự do hai đứa tỏ bày yêu thương
Tuy hai, tình chỉ một phương
Tình yêu biết đủ thì thường nơi anh
Đôi ta mãi mãi trong tình
Tuy hai mà một để mình yêu thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » “Em yêu anh trước rồi anh mới yêu”