26/06/2024 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2018 11:10

 

Phiên âm

Tinh thiều Việt địa ngột do huyền,
Trình lộ gian nan tuế tự thiên.
Thê tử biệt lai tam duyệt tải,
Đệ huynh vọng xứ nhất phương thiên.
Hoa minh lộc Động hàm thu nguyệt,
Liễu ám Dương thành[1] toả mộ yên.
Chẩm bạn hoán tinh hồ hải mộng,
Thanh thanh hàn nhạn lạc cô thuyền.

Dịch nghĩa

Xe sứ đến đất Quảng Đông, chốt còn treo,
Chặng đường gian nan trình tự thời gian dời đổi.
Từ biệt vợ con đã trải ba năm,
Anh em mong ngóng một phương trời.
Hoa sáng Hố Nai ngậm trăng thu,
Liễu rợp thành Quảng Châu, ủ khói chiều.
Dựa gối gọi tỉnh mộng hải hồ,
Từng tiếng nhạn rét rơi vào thuyền côi.

Bản dịch của Hoài Anh

Xe tới Quảng chốt còn treo,
Thời gian dời đổi gieo neo chặng đường.
Xa vợ con ba năm trường,
Anh em mong ngón một phương trời sầu.
Hố Nai hoa ngậm trăng thu,
Liễu râm thành Quảng âm u khói chiều.
Mộng hải hồ, tỉnh lại nào,
Tiếng đàn nhạn rét rơi vào thuyền côi.
[1] Hay là Ngũ Dương thành, tức thành Quảng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Sứ hành thứ Quảng Đông thư hoài