28/11/2020 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rừng xưa

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 14:14

 

Như đêm vỡ bóng trăng tà
Như rừng rụng tiếng la đà rơi rơi
Lời ru lạnh cóng à ơi
Nghe chim gõ kiến vọng lời cây khô
Gió đêm chạm gỗ tượng mồ
Rừng đêm xào xạc mơ hồ lá nghiêng
Bóng đêm chiếc bóng mùa riêng
Có con đom đóm bên triền rừng xưa
Về nghe lòng đổ cơn mưa
Trăng rừng dáng hạc người xưa chợt về
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Rừng xưa