01/12/2020 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bản sơ tán

Tác giả: Xuân Hoàng - Nguyễn Đức Hoàng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2014 08:45

 

Sơ tán, nhà lui dưới bóng tre
Những khung dệt cũ, vẫn mang đi
Tay ai lặng lẽ đan đường gấm
Cho nắng trong lùm mát tiếng ve
5-1973

Bài thơ nằm nằm trong "Chùm thơ bản Lào"

Nguồn: Xuân Hoàng, Biển và bờ (thơ), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoàng » Bản sơ tán