28/05/2024 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miền Trung

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 28/07/2009 04:08

 

Miền Trung khúc ruột Miền Trung!
Nơi đau thương nhiều mất mát
Cũng là nơi nghèo nhất nước
Dòng Thạch Hãn bao người ở lại
Để cầu Hiền Lương đôi bờ vẫy gọi
Những ngả ba Đồng Lộc, cổ thành Quảng Trị
Và còn nữa... đã trở thành lịch sử!

Miền Trung đó, đi lên rất chậm
Như những nông dân trên cánh đồng vô tận
Mảnh đất khô cằn, sống trên đòn gánh
Nhiều khu kinh tế còn trên giấy trắng
Cố gắng gọi mời rồi đợi ngày mai...
Festival biển Nha Trang tương lai
Chiếc cầu Thị Nại
Biển Qui Nhơn rạt rào sóng vỗ
Và Khoảng trời Dung Quất
Tất cả chỉ mới bắt đầu
Miền Trung!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Miền Trung