27/01/2020 07:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cha đào ngạch, con xách nồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 11:39

 

Cha đào ngạch, con xách nồi
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cha đào ngạch, con xách nồi