25/09/2022 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên thượng văn Hồ già kỳ 3
邊上聞胡笳其三

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2013 15:15

 

Nguyên tác

胡雛吹笛上高臺,
寒雁驚飛去不回。
盡日春風吹不散,
只應分付客愁來。

Phiên âm

Hồ sồ xuy địch thướng cao đài,
Hàn nhạn kinh phi khứ bất hồi.
Tận nhật xuân phong xuy bất tản,
Chích ưng phân phó khách sầu lai.

Dịch nghĩa

Chàng trai trẻ người Hồ, lên lầu canh cao thổi địch
Gặp lạnh, những con nhạn kinh sợ bay đi không ngoảnh đầu lại
Suốt ngày gió xuân thổi không lúc nào ngừng nghỉ
Như chỉ muốn chia nỗi sầu cho những người lính

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Người lính Hồ lên lầu cao
Nâng chiếc kèn lá thổi vào nhớ nhung
Nhạn kia như sợ lạnh lùng
Thảy đều cất cánh bay tung không về
Gió xuân lộng thổi tứ bề
Như cùng người linh xẻ chia nỗi sầu
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Biên thượng văn Hồ già kỳ 3