29/11/2021 22:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ nhật đề Ngộ Không thượng nhân viện
夏日題悟空上人院

Tác giả: Đỗ Tuân Hạc - 杜荀鶴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/08/2010 02:08

 

Nguyên tác

三伏閉門披一衲,
兼無松竹蔭房廊。
安禪不必須山水,
滅得心中火自涼。

Phiên âm

Tam phục bế môn phi nhất nạp,
Kiêm vô tùng trúc ấm phòng lang.
An thiền bất tất tu sơn thuỷ,
Diệt đắc tâm trung hỏa tự lương.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Cửa cài khoác áo nâu sòng,
Vườn không tùng trúc chói chang nắng hè.
Tọa thiền sơn thuỷ cần chi,
Tâm thiền dịu mát xua đi hạ nồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tuân Hạc » Hạ nhật đề Ngộ Không thượng nhân viện