06/12/2021 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ oan gia
喜冤家

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2005 01:08

 

Nguyên tác

中山狼,
無情獸。
全不念當日根由。
一味的,嬌奢淫蕩貪歡媾。
覷著那,侯門艷質同蒲柳;
作賤的,公府千金似下流。
嘆芳魂艷魄,
一載蕩悠悠。

Phiên âm

Trung sơn lang,
Vô tình thú.
Toàn bất niệm đương nhật căn do.
Nhất vị đích, kiều xa dâm đãng tham hoan cấu.
Thứ trước na, hầu môn diễm chất đồng bồ liễu;
Tác tiện đích, công phủ thiên kim tự hạ lưu.
Thán phương hồn diễm phách,
Nhất tái đãng du du.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Người đâu hung ác lạ lùng
Khác gì giống sói ở vung Trung San
Bấy lâu tình ái quên tràn
Kiêu dâm chỉ việc mê man tháng ngày
Cửa hầu bồ liễu thơ ngây
Thân ngàn vàng nỡ đoạ đày cho đang,
Một năm duyên đã bẽ bàng
Hồn thơm phách đẹp, suối vàng xa chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hỉ oan gia