27/10/2021 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dâu bể

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2015 09:14

 

Cuối ngày bay hạt mưa nhanh
Cõi xa con sóng vỗ quanh đảo chiều
Dấu chân mùa đã lên rêu
Bờ hoang vu đọng ít nhiều bóng hoa

Người đi lẫn dưới chiều tà
Sắc dâu xanh khuất vào xa thẳm trời
Mùa rơi hạt xuống trùng khơi
Thành tiếng sóng vỗ muôn lời trong ta
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Dâu bể