02/07/2022 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Hà Giang

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2014 14:05

 

Ô hay
Chiều đã rụng rồi
Núi trông ai
Đứng đội trời
Buồn tênh
Còn ta
Đất lạ mình ênh
Nằm nghe
Sương lạnh
Rơi bên thềm người
3. 2004

Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Đêm Hà Giang