24/09/2021 14:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niềm vui

Tác giả: Phạm Thái Sơn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tịnh Mạc vào 15/06/2010 18:35

 

Ừ còn tìm thấy những niềm vui
Nơi mắt trong xanh giữa tuổi đời
Nơi phút yên lòng không nói nữa
Quên đi tất cả ở trong tôi

Ừ còn nhìn thấy kẻ tình thân
Cỏ cát rồi đây những mộ phần
Sống giữ tấm lòng là đáng quý
Môi cười một nét cũng ân nhân

Ừ còn nhìn thấy một ngày mai
Dẫu giữa trăng sương đổ bóng dài
Thôi nghoảnh đầu về sầu vạn thuở
Bóng hình tàn tích... Bóng hình ai?

Ừ còn tìm thấy giấc mơ thôi
Kiếp số trăm năm cũng mộng rồi
Chẳng tiếc thân mình sương gió nữa
Người vui là những sự tôi vui.
10/6/2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thái Sơn » Niềm vui