01/10/2020 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi thơ một bức

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 17:17

 

Gởi thơ một bức
Đêm nằm thổn thức, dạ những luống trông
Biết làm sao cho vợ gặp chồng
Cho én hiệp nhạn
Gan teo từng đoạn, ruột thắt chín từng
Anh với em như quế với gừng
Dẫu xa nhân ngãi, xin đừng tiếng chi
Khảo dị:
Sao hỡi sao! Sao chừng này chưa mọc
Sao mọc bên bắc, nước mắt bên đông
Làm sao cho vợ gặp chồng
Cho én gặp nhạn, ruột đau từng đoạn, gan thắt chín từng
Đôi ta như quế với gừng
Dầu xa nhân ngãi, xin đừng tiếng tăm
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gởi thơ một bức