23/03/2023 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngả tình ngả nghĩa cho em

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:49

 

Ngả tình ngả nghĩa cho em
Mà duyên chả bén mà đêm chả tường
Một mai còn rớt giọt sương
Lạnh lùng anh lắm má hường biết chăng?
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ngả tình ngả nghĩa cho em