14/08/2022 19:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề tự bích kỳ 2
題寺壁其二

Tác giả: Lã Quần - 呂群

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:51

 

Nguyên tác

社後辭巢燕,
霜前別蒂蓬。
願為蝴蝶夢,
飛去覓關中。

Phiên âm

Xã hậu từ sào yến,
Sương tiền biệt đới bồng.
Nguyện vi hồ điệp mộng,
Phi khứ mịch Quan Trung.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bỏ rường, trên tổ không chim én,
Đứt rễ, trong sương sót cánh bồng.
Mong được mơ màng trong giấc bướm,
Bay về chấp chới kiếm Quan Trung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lã Quần » Đề tự bích kỳ 2