18/05/2022 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức cảnh Pác Bó

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:47

 

Sáng ra bờ suối, tối vào hang,
Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng[1],
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Tháng 2 năm 1941.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005
[1] Hồi ở Pác Bó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dịch cuốn Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô ra tiếng Việt làm tài liệu học tập cho cán bộ Cách mạng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tức cảnh Pác Bó