01/12/2021 03:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công tử hành
公子行

Tác giả: Mạnh Tân Vu - 孟賓于

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 15:32

 

Nguyên tác

錦衣紅奪彩霞明,
侵曉春遊向野庭。
不識農夫辛苦力,
驕驄踏爛麥青青。

Phiên âm

Cẩm y hồng đoạt thái hà minh,
Xâm hiểu xuân du hướng dã đình.
Bất thức nông phu tân khổ lực,
Kiêu thông đạp lạn mạch thanh thanh.

Dịch nghĩa

Áo gấm đỏ còn hơn ráng trời,
Mới tảng sáng đã đi chơi xuân hướng về đồng quê.
Không cần biết người làm ruộng đã bỏ bao công khó nhọc,
Thúc ngựa ngông nghênh đạp nát lúa xanh mơn mởn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Áo gấm rực hơn màu ráng đỏ
Sớm du xuân về ngả ruộng đồng
Không màng công sức nhà nông
Lúa non cứ thúc ngựa ngông đạp tràn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Tân Vu » Công tử hành