03/02/2023 06:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chúa chết và sống lại

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 11:23

 

Giê-xu ơi, Ngài được Giô-sép – một môn đồ Ngài xin xác đem chôn!
Bấy giờ ai cũng nghĩ Ngài đã chết
Nhưng không sao, ba ngày sau Ngài sống lại huy hoàng vinh hiển
Hỡi những người nữ như Ma-ri Ma-đơ-len yêu Chúa, quan tâm đến thi thể Ngài!
Phước thay những tấm lòng như thế!
Ngài xuống Âm Phủ, hào quang Ngài sáng chói và cứu biết bao linh hồn thánh đồ xưa đang chờ đợi Ngài
Ôi, sự hi sinh cao cả thiêng liêng của Ngài xưa hơn Ngài chưa từng có, sau Ngài chưa từng có
Vì chỉ duy Ngài là Đấng thần nhân đủ tư cách cứu con người
Chao ôi, tại sao con người không thể cứu con người?
Ta đã hiểu – con người ít nhiều gì cũng còn tội lỗi
Thôi, nói đến con người mà chi!
Ngài ôi, thiên sứ lăn hòn đá Ngài ra!
Lính canh đều sợ hãi
Ngài sống dậy rồi, thế giới sẽ còn muôn trùng thánh đồ được cứu tiếp theo sau bởi huyết Ngài rửa sạch
Ngài hiện ra tại làng Em-ma-út minh chứng cho hai môn đồ biết sự sống Ngài
Tình yêu Giê-xu – tình yêu không điều kiện
Ban cho nhưng không
Tôi nhớ về thời tổ phụ tôi – A-đam và Ê-va – Ngài đã nắn ra họ, họ sinh ra chúng tôi thật đẹp tuyệt vời!
Ngài ôi, Ngài đặt trách nhiệm trên toàn thế giới với nhân loại!
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Ngài!
Chủ nghĩa nhân sinh dưới ánh sáng Ngài là đây
Giải phóng con người ra khỏi tội
Bức màn nhà thờ đã xé đôi khi Ngài trút hơi tàn
Nhẽ nào một nhà hiền triết phàm nhân cũng hoá thánh?
Cũng tự phong thần được sao? Không!
Thế nên tình yêu Ngài là vô đối, bất biến, quyền bính Ngài vô song
Kẻ ác nào dù tội lỗi ra sao nếu về với Cha, biết hối cải thì đương nhiên được cứu
Nếu không, tôi ca hát thánh ca làm gì, viết nhạc thánh làm gì, viết thơ thánh làm gì, phải chăng tôi đang làm điều vô ích và mất trắng hay sao?
Đức Chúa Trời tôi ơi, nhân loại còn quá nhiều người chưa biết Ngài là ai, còn quá nhiều người giả vờ chưa biết Ngài, còn quá nhiều người cố tình xa lánh Ngài!
Hồi chuông cuối cùng trong tâm linh đang rung, ai có đôi tai quí báu, hãy nghe lời chân lí của Chúa
Chúa ơi, tôi – chiếc bình gốm trong tay Ngài – đang loan truyền điều quí giá, ngay cả vàng bạc, châu báu cũng không sao so sánh được nước thiên đàng Ngài!
Cha ơi, Chúa xét ở tấm lòng chúng tôi là quan trọng bấy!
Chúng tôi không muốn biến mình thành những con vẹt mà chả ứng dụng lời Ngài vào cuộc sống hôm nay
Và mai sau con cháu chúng tôi ra sao khi nhìn cuộc đời và bị tản lạc ra vì không có Chúa
Nguyện cầu cho các đời sau tôi nữa cũng yêu mến Đức Chúa Trời
Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đấng Trung Bảo ngự trị trong lòng chúng tôi là Đức Thánh Linh hay cầu thay cho chúng tôi cùng Cha thánh.
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Chúa chết và sống lại