21/03/2023 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống tiền vệ huyện Lý Thẩm thiếu phủ
送前衛縣李寀少府

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 17:08

 

Nguyên tác

黃鳥翩翩楊柳垂,
春風送客使人悲。
苑別自驚千里外,
論交卻憶十年時。
雲開汶水孤帆遠,
路繞梁山匹馬遲。
此地從來可乘興,
留君不住益淒其。

Phiên âm

Hoàng điểu phiên phiên dương liễu thuỳ,
Xuân phong tống khách sử nhân bi.
Oán biệt tự kinh thiên lý ngoại,
Luận giao khước ức thập niên thì.
Vân khai Vấn thuỷ[1] cô phàm viễn,
Lộ nhiễu Lương sơn[2] thất mã trì.
Thử địa tòng khai khả thừa hứng,
Lưu quân bất trú ích thê kì!

Dịch nghĩa

Oanh vàng nhảy chuyền trong đám liễu thướt tha
Gío xuân đưa khách đi khiến lòng người buồn bã
Giận nỗi chia lìa riêng ngại đường xa ngoài nghìn dặm
Bàn tình bè bạn, chợt thấy nhớ khoảng mười năm qua
Mây tan trên sông Vấn, cánh buồm cô đơn đi xa
Đường quanh núi Lương, con ngựa đì chầm chậm
Nơi đây xưa nay là chốn đầy thú vị
Mời mãi bác không ở, lòng càng thêm buồn

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thoăn thoắt anh vàng liễu thướt tha
Gió xuân đưa khách gợi sầu xa...
Giận biệt hãi hùng nghìn dặm cách
Tình giao thương nhớ chục năm qua
Rẽ mây vấn thuỷ buồm hun hút
Quanh nẻo Lương Sơn ngựa nhẩn nha
Đây chốn xưa nay nhiều thú vị
Rượi buồn bác chẳng ở cùng ta
(Năm 746)

Lý Thẩm là bạn thân của Cao Thích.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Một con sông ở châu Đông Bình, Lý Thẩm đi đường thuỷ phải đi qua.
[2] Dãy núi ở huyện Thọ Trường, Lý Thẩm đi đường bộ phải qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống tiền vệ huyện Lý Thẩm thiếu phủ