26/09/2022 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thẩm bát trai
題沈八齋

Tác giả: Sướng Đương - 暢當

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 12:41

 

Nguyên tác

江齋一入何亭亭,
因寄淪漣心杳冥。
綠綺琴彈白雪引,
烏絲絹勒黃庭經。

Phiên âm

Giang trai nhất nhập hà đình đình,
Nhân ký luân liên tâm diểu minh.
Lục ỷ cầm đàn "Bạch tuyết[1]" dẫn,
Ô ty quyên lặc "Hoàng đình[2]" kinh.

Dịch nghĩa

Nhà bên sông cao chót vót,
Mặt sông sóng lăn tăn đi về nơi xa xôi mờ ảo.
Trong nhà có người đang đàn bài "Bạch tuyết",
Và một bộ kinh "Hoàng đình" bó bằng lụa thô màu đen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà bên sông lầu cao chót vót
Sông lăn tăn trôi tuốt về xa
Trong nhà "Bạch tuyết" đàn ca
Kinh "Hoàng đình" bó lụa là màu đen
Thẩm bát tức Thẩm Đông Mỹ, là con thứ tám của Thẩm Thuyên Kỳ. Thẩm Đông Mỹ nay chỉ để còn 1 bài thơ.

[1] Tên nhạc khúc.
[2] Tên một bộ kinh của đạo Lão.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sướng Đương » Đề Thẩm bát trai