08/08/2020 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một cây làm chẳng nên non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 12:07

 

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Khảo dị:
Một cây đắp chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Nguồn:
1. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một cây làm chẳng nên non