23/03/2023 15:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An

Tác giả: Tương Phố - Đỗ Thị Đàm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2019 22:26

 

Trường An nào thấy vân mòng[1]
Hỡi người muôn dặm, tấm lòng ra sao?
Non Bình, mấy độ trăng cao,
Sông Hương, mấy độ con trào nước dâng,
Bắc Nam hồn mộng buâng khuâng,
Nước non, non nước mấy tầng xa xa.
Trên bờ sông Nhị, 1919

Nguồn: Tương Phố, Mưa gió sông Tương, NXB Bốn phương, Sài Gòn, 1960
[1] Hồi này anh ở Pháp đã về Huế rồi, mà bẵng tin. T.P. học ở Hà Nội, đôi ngả xa xôi, chưa một lần nào gặp lại nhau, chỉ mòn con mắt phương trời đăm đăm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương Phố » Trường An