04/02/2023 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyến trẻ học hành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Nguyên Minh vào 30/09/2008 04:43

 

Ăn thời vóc[1]
Học thời hay
Chớ ngủ ngày
Quen con mắt
Chớ chơi ác[2]
Rách áo quần
Phải chuyên cần
Lo học tập
Bậc cao thấp
Chốn công đàng[3]
Khó lấy vàng
Mua quyền chức
Nhỏ chịu cực
Lớn thành thân
Đấng hiếu nhân
Đời khen ngợi
Quan trung ngỡi[4]
Thế[5] phụng thờ
Trẻ bây giờ
Coi mà học
[1] Cho ra dáng, chớ sơ sài.
[2] Nghịch ngợm.
[3] Nơi chốn quan trường.
[4] Nghĩa.
[5] Thế nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khuyến trẻ học hành