15/04/2021 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tang châu
桑洲

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 13:10

 

Nguyên tác

桑柘連雲土宇寬,
瓢輪蒸釜重金紈。
人家多少綠陰下,
綴蔟蚕中荻箔乾。

Phiên âm

Tang giá liên vân thổ vũ khoan,
Biều luân chưng phủ trọng kim hoàn.
Nhân gia đa thiểu lục âm hạ,
Xuyết thốc tàm trung địch bạc can.

Dịch nghĩa

Bãi dâu bát ngát liền với mây trời,
Người ta coi bánh xe làm bằng quả bầu, cái nồi đất quý hơn vàng, lụa.
Dưới lùm cây xanh râm, thấp thoáng nhà dân,
Con tằm trong tổ kén, cái né bằng sậy đã khô.

Bản dịch của Hải Anh

Bãi dâu bát ngát liền mây,
Quả bầu, nồi đất sánh tày vàng, the.
Nhà dân ẩn rặng cây xa,
Buồng tằm giá sậy đã khô cả rồi.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tang châu