10/05/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi trời xanh trời xanh

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2008 09:14

 

Ôi trời xanh trời xanh
Anh không thể tranh giành
Với vì sao nhỏ ấy
Mọc trước và sau anh
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Ôi trời xanh trời xanh