07/12/2022 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy đặt tay em...
Tedd a kezed...

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi Miên vào 13/04/2007 17:58

 

Nguyên tác

Tedd a kezed
homlokomra,
mintha kezed
kezem volna.

Úgy őrizz, mint
ki gyilkolna,
mintha éltem
élted volna.

Úgy szeress, mint
ha jó volna,
mintha szívem
szíved volna.

Bản dịch của Nguyễn Thụ

Đặt tay em nhè nhẹ
Lên vừng trán của anh
Em ơi em, âu yếm
Như anh đặt tay mình!

Thân anh, em gìn giữ
Như kẻ sắp lìa đời!
Giữ đời anh như thể
Chính đời em, em ơi!

Hãy yêu em, em hỡi
Như chuyện đẹp nhất đời
Và tim anh như thể
Chính tim mình, em ơi!
(1928)

Nguồn: Nhịp cầu thế giới online

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Hãy đặt tay em...