02/07/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sấm thi

Tác giả: Phạm Công Thiện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/01/2015 12:59

 

Rắn cuồn cuộn hư không
Lắc lư bông xương rồng
Phướn linh reo đầu núi
Mần nứt mộng phương Đông
Nguồn: Phạm Công Thiện, Trên tất cả đỉnh cao là lặng im, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Công Thiện » Sấm thi