09/12/2022 07:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phả Lại sơn tự
普賴山寺

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 09:27

 

Nguyên tác

勢壓鰲頭控百蠻,
渚波孤鳥夕陽間。
江蟠老將論兵地,
雲擁先皇卓錫山。
歲月駸駸楓半落,
水天漠漠鳥雙還。
勝遊俯仰成陳蹟,
聯為憑高破旅顏。

Phiên âm

Thế áp ngao đầu khống bách man,
Chử ba cô điểu tịch dương gian.
Giang bàn lão tướng luận binh địa,
Vân ủng tiên hoàng trác tích san.
Tuế nguyệt xâm xâm phong bán lạc,
Thuỷ thiên mạc mạc điểu song hoàn.
Thắng du phủ ngưỡng thành trần tích,
Liên vị bằng cao phá lữ nhan.

Dịch nghĩa

Thế đè đầu cá ngao, khống chế vùng mường màn,
Trong bóng chiều tà, sóng đầu bãi sông và một cánh chim cô đơn.
Sông lượn quanh mảnh đất vị tướng già bàn việc binh,
Mây ôm ngọn núi nơi Tiên hoàng dựng gậy thiền.
Năm tháng vùn vụt, lá phong rụng mất nửa,
Nước trời mênh mông, chim từng đôi bay về.
Nơi du ngoạn đẹp đẽ này thấm thoắt mà trở thành dấu cũ,
Lữ khách hãy vì lên được chốn cao mà tươi nét mặt.

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Thế đè cá dữ, chắn trăm nơi,
Sóng bãi, chiều buông, cánh nhạn côi.
Vua dựng gậy thiền: non khói phủ,
Tướng bàn chiến sự: bãi sông bồi.
Lá phong rụng nửa, năm theo tháng,
Chim chóc về đôi, nước lẫn trời.
Chớp mắt cuộc chơi thành dấu cũ,
Lên cao, lữ khách hãy tươi cười.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Phả Lại sơn tự