16/08/2020 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tám mươi ngả gậy ra ngồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:04

 

Tám mươi ngả gậy ra ngồi,
Hỏi rằng xuân có tái hồi nữa chăng?
Xuân rằng xuân chẳng tái hồi,
Bốn dài, hai ngắn[1] mà lôi xuân vào.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Chỉ cái quan tài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tám mươi ngả gậy ra ngồi