25/06/2024 18:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên trung ngẫu hứng
園中偶興

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:21

 

Nguyên tác

乾坤化育不勝多,
小小裁培僅此窩。
計地可容餘百木,
先天常發兩三柯。
初心草木非同朽,
多病春秋共接和。
誰是愛蓮誰是菊,
馮欄風雨一高歌。

Phiên âm

Càn khôn hoá dục bất thăng đa,
Tiểu tiểu tài bồi cận thử oa.
Kế địa khả dung dư bách mộc,
Tiên thiên thường phát lưỡng tam kha.
Sơ tâm thảo mộc phi đồng hủ,
Đa bệnh xuân thu cộng tiếp hoà.
Thuỳ thị ái liên, thuỳ thị cúc,
Phùng lan phong vũ nhất cao ca.

Dịch nghĩa

Tạo hoá nuôi dưỡng vạn vật thì ban phát ít thôi
Cứ bồi dưỡng từng chút như cái lỗ nhỏ.
Dưới đất có thể chứa hàng trăm cây
Trên trời có thể đựng hàng mấy cành
Lúc ban đầu thì cây cối vốn khác nhau, chúng không cùng thối nát một lượt,
Xuân thu nhiều bệnh nhưng cũng có lúc mạnh khoẻ.
Ai yêu hoa sen, ai yêu hoa cúc?
Dựa lan can, cất cao tiếng hát.

Bản dịch của Nguyễn Thiên Thụ

Vạn vật đều do trời đất nuôi,
Nhỏ nhoi từng chút cứ tài bồi.
Hàng trăm gốc rễ vươn từ đất,
Từng vạn lá cành dựng đến trời.
Xuân nọ yếu đau, thu khác khoẻ
Cây này héo úa, gốc kia tươi.
Ai yêu hoa sen, ai yêu cúc?
Đứng dựa lan can, ca hát vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Viên trung ngẫu hứng