03/10/2023 18:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mừng

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/02/2006 05:25

 

Thơ anh hồi giờ vẫn thế mà thơ
Sao chúng rọi tìm như tìm chất nổ
Chợt mừng thầm bởi biết rằng chúng sợ
Khi chạm vào thấy lửa trong thơ
Và nếu lòng dân là biển cỏ
Khô xác rợn mình réo tự do...
(1997)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Mừng